Organisering av Sabeel

 

Sabeels venner i Norge er et norsk nettverk som støtter palestinske kristne og organisasjonen Sabeel i Palestina og Israel, og gjennom teologisk studium, politisk debatt og offentlige, ikke-voldelige aksjoner, å arbeide for rettferdig fred i Palestina og Israel, med forankring i folkeretten.

 

Vi er identifisert av Kirkemøtet som en ressurs og samarbeidspartner for å vise solidaritet med palestinske kristne. Vi er med i Midtøstenforum i Norges Kristne Råd og i den norske planleggingen av Kirkeuka for fred i Palestina Israel.

 

Den første lederen (2002-07) var sogneprest Kjartan Ruset.

 

Leder (fra 2007) er professor Hans Morten Haugen. Styret (fra 2017) består av Marit Skjeggestad, Ingrid Rodrick Beiler, Helge Kjøllesdal og Tyler Dale Hauger. Varamedlem er Kari Lorentzen.

 

For å bli med som medlem, fyller man ut skjemaet nedenfor, samt betaler man NOK 250,- til konto 1254.62.34809 (Cultura Bank), Sabeels venner i Norge, Kirkens Hus, Rådhusgata 1-3, 0152 Oslo.

 

Du får bladet Cornerstone 3 ganger i året, og i tillegg annen aktuell informasjon. For mer info om Cornterstone eller adresseforandring, kontakt cornerstone@sabeelnorge.org

 

Alle gaver, med unntak av porto og noe administrasjonsutgifter, sendes til Sabeel i Jerusalem. På forhånd takk for gaven!

 

 

 

 

 

SABEELS VENNER I NORGE

 

Kirkeuka for fred i Palestina og Israel

24. sept - 1. okt 2017.

Mer info: www.kirkeukaforfred.no

 

kontakt: postmaster(a)sabeelnorge.org