SABEELS VENNER I NORGE

 

 

AKTUELLE ARTIKLER

 

ÅPENT BREV TIL NORSKE KIRKESAMFUNN

 

Sabeels venner henstiller til norskekirkesamfunn om å:

 

1)Støtte prinsippet om ansvarlige investeringer, som handler om å ikke støtte opp om folkerettsstridig virksomhet, og heller støtte opp om virksomhet som bygger fred.

 

2)Unnlate å framstille posisjonen til kristne kirker og organisasjoner på feilaktige måter, som at disse vil «boikotte Israel» eller fremmer anti-Semittisme

 

3)Legge til rette for samtaler i eget kirkesamfunn og egen organisasjon, der det kristne universelle rettferds- og frelsesbudskapet også skal komme til anvendelse på Israel/Palestina-konflikten

Hele artikkelen finner du her.

 

 

 

ÅPENT BREV FRA PALESTINSKE KRISTNE

 

En lang rekke palestinske kristne organisasjoner og foreninger har sendt et åpent brev til Kirkenes Verdensråd. Det er også stilet til den økumeniske kristenhet globalt. Brevet blir også distribuert blant sekulære organisasjoner. Du finner dette her

 

 

HVA VIL STATEN ISRAEL?

 

I anledning markering av femti år med okkupasjon av Palestina har lederen i Sabeels venner i Norge, Hans Morten Haugen, skrevet en kronikk med spørsmål om hva staten Israel vil med sin politikk: Denne kan du finne her

 

 

HVA TROR KRISTNE PALESTINERE?

 

Hva kjennetegner kristen tro blant palestinere? Professor Hans Morten Haugen har skrevet et studie om dette. Den finner du her

 

 

 

Ressurser

 

Vi vil anbefale følgende bøker:

(for flere ressurser, se Sabeels hjemmeside http://sabeel.org/)

 

A Palestinian Christian Cry for Reconciliation, 2008 av Naim Ateek.

 

Occupied With Nonviolence. A Palestinian Woman Speaks, 2008 av Jean Zaru.

 

Challenging Christian Zionism:Theology, Politics and the Israeli-Palestinian Conflict, 2005, red: Naim Ateek, Cedar Duaybis, Maurine Tobin.

 

Glemt av sine egne – Rapport fra de kristnes situasjon i Det hellige land, 2009 av Jens Olav Mæland.

 

Vi vil også anbefale følgende film:

 

The Stones Cry Out: Voices of Palestinian Christians, 2013 av Yasmine Perni. http://www.thestonescryoutmovie.com/

 

 

kontakt: postmaster(a)sabeelnorge.org