Sabeel i Norge

Sabeel i Norge - bli med!

Hvem er Sabeels venner i Norge?

 

Sabeels venner i Norge er et nettverk som støtter palestinske kristne og organisasjonen Sabeel i Palestina og Israel, og gjennom teologisk studium, politisk debatt og offentlige, ikke-voldelige aksjoner, å arbeide for rettferdig fred i Palestina og Israel, med forankring i folkeretten.Vi er identifisert av Kirkemøtet som ressurs og samarbeidspartner for å vise solidaritet med palestinske kristne. Vi er med i Midtøstenforum i Norges Kristne Råd og i den norske planleggingen av Kirkeuka for fred i Palestina og Israel.

 

Vil du bli medlem?

 

Medlemmer i Sabeels venner i Norge mottar bladet Cornerstone tre ganger i året, og i tillegg annen aktuell informasjon.  De får også stemmerett på årsmøtet.

 

For å bli medlem, send en mail til cornerstone@sabeelnorge.org med ditt navn og adresse.  Årskontingent er kr. 250,- og kan betales til konto 1254 62 34809 (Cultura Bank), Sabeels venner i Norge, Kirkens hus, Rådhusgata 1-3, 0152 Oslo.

VIPPS 124704

 

For mer info om Cornerstone eller adresseforandring, kontakt cornerstone@sabeelnorge.org.

 

Organisering av Sabeel i Norge

 

Den første lederen (2002 - 2007) var sokneprest Kjartan Ruset.

 

Leder (fra 2007) er professor Hans Morten Haugen. Styret (fra 2018) består av Marit Skjeggestad, Ingrid Rodrick Beiler, Helge Kjøllesdal og Tyler Dale Hauger. Varamedlemmer er Kari Lorentzen og Beate Iren Lerdahl.

 

Sabeels styre er valgt på årsmøtet.

Program for seminaret HVEM EIER JERUSALEM? 21. mars 2019

 

Sted: Biblioteket på Det teologiske fakultet, UiO, Blindernveien 9. 

 

14.00 - 14.05

Åpning ved en representant for TF


Seminaret ledes av Kristin Gunleiksrud Raaum, Generalsekretær i Norske kirkeakademier og leder i Kirkerådet

 

14.05 - 14.30

Teologiprofessor Terje Stordalen:

Hvorfor har Jerusalem fått så stor religiøs betydning i verden?

 

14.30 - 14.55

Dialogprest Odd Kristian Reme:

Hvem har retten til Jerusalem - og hvorfor?

 

14.55 - 15.10

Spørsmål

 

15.10 - 15.25

Pause

 

15.25 - 15.50

Professor Nils A. Butenschøn, Norsk institutt for menneskerettighter, Universitetet i Oslo:

Hvordan kan en rettferdig fred for Jerusalem sikres politisk?

 

15.50 - 16.15

Direktør i Karibu, Eilert Rostrup

Hvordan vise kirkelig solidaritet med Jerusalem?

 

16.15 - 16.30

Spørsmål

 

16.30 - 17.00

Middag for påmeldte.

 

17.00 - 17.55

Panelsamtale om Jerusalem som hellig by for tre religioner

Lynn Claire Feinberg, rabbiner og phd-stipendiat ved Det teologiske fakultet, UiO, Safet Bektovic, islamforsker og førsteamanuensis ved Det teologiske fakultet, UiO

Marit Skjeggestad, Dr. teol., sogneprest i Kampen kirke

Samtalen ledes av Hans Morten Haugen, leder av Sabeels venner i Norge

 

17.55 - 18.00 Avslutning

 

PÅMELDING

Vi ber om at påmelding sendes innen fristen 14. mars til Helge Kjøllesdal, helge.kjollesdal@gmail.com eller SMS 91561992.

 

Seminaret er gratis, men vi vil gi mulighet for at folk kan gi en gave for å betale for utgiftene knyttet til seminaret.


Etter seminaret holdes årsmøtet i Sabeels venner i Norge, også på TF.

 

S

SABEELS VENNER I NORGE


Sabeels venner i Norge er et nettverk som støtter palestinske kristne og organisasjonen Sabeel i Palestina og Israel. Gjennom teologisk studium, politisk debatt og offentlige, ikke-voldelige aksjoner, arbeider nettverket for rettferdig fred i Palestina og Israel, med forankring i folkeretten. Arbeidet i Sabeel skjer i samarbeid mellom enkeltmennesker, og engasjerer menigheter, organisasjoner og politikere.

KONTAKT OSS

Kirkens Hus

Rådhusgata 1-3

0151 Oslo

Norge

© Copyright. All Rights Reserved.