Sabeel i Norge

Sabeel i Norge - bli med!


Hvem er Sabeels venner i Norge?


Sabeels venner i Norge er et nettverk som støtter palestinske kristne og organisasjonen Sabeel i Palestina og Israel, og gjennom teologisk studium, politisk debatt og offentlige, ikke-voldelige aksjoner, å arbeide for rettferdig fred i Palestina og Israel, med forankring i folkeretten.Vi er identifisert av Kirkemøtet som ressurs og samarbeidspartner for å vise solidaritet med palestinske kristne. Vi er med i Midtøstenforum i Norges Kristne Råd og i den norske planleggingen av Kirkeuka for fred i Palestina og Israel.


Vil du bli medlem?


Medlemmer i Sabeels venner i Norge mottar bladet Cornerstone tre ganger i året, og i tillegg annen aktuell informasjon.  De får også stemmerett på årsmøtet.


For å bli medlem, send en mail til cornerstone@sabeelnorge.org med ditt navn og adresse.  Årskontingent er kr. 250,- og kan betales til konto 1254 62 34809 (Cultura Bank), Sabeels venner i Norge, Kirkens hus, Rådhusgata 1-3, 0152 Oslo.


For mer info om Cornerstone eller adresseforandring, kontakt cornerstone@sabeelnorge.org.


Organisering av Sabeel i Norge


Den første lederen (2002 - 2007) var sokneprest Kjartan Ruset.


Leder (fra 2007) er professor Hans Morten Haugen. Styret (fra 2018) består av Marit Skjeggestad, Ingrid Rodrick Beiler, Helge Kjøllesdal og Tyler Dale Hauger. Varamedlemmer er Kari Lorentzen og Beate Iren Lerdahl.


Sabeels styre er valgt på årsmøtet.

SABEELS VENNER I NORGESabeels venner i Norge er et nettverk som støtter palestinske kristne og organisasjonen Sabeel i Palestina og Israel. Gjennom teologisk studium, politisk debatt og offentlige, ikke-voldelige aksjoner, arbeider nettverket for rettferdig fred i Palestina og Israel, med forankring i folkeretten. Arbeidet i Sabeel skjer i samarbeid mellom enkeltmennesker, og engasjerer menigheter, organisasjoner og politikere.

KONTAKT OSS

Kirkens Hus

Rådhusgata 1-3

0151 Oslo

Norge

© Copyright. All Rights Reserved.