Sabeel i Norge

 

 

 

 

Det finnes mange feiloppfatninger om Sabeel – og om palestinske kristne. Noen av dem forsøker vi å korrigere. Noen av våre innlegg finner du her:

 

Kronikk i Aftenposten 25. mars 2012 kan du lese her eller du kan følge denne lenken:

http://www.aftenposten.no/meninger/kronikker/Er-Israel-hellig-6792218.html))

 

Åpent brev til utenriksministeren 14. september 2011 om viktige hensyn i en mulig FN-resolusjon om etableringen av en palestinsk stat finner du her.

 

Kronikk i Vårt Land 13. desember 2010 om boikott.

 

 

Organisering av Sabeel

 

Sabeels venner i Norge er et nettverk som støtter palestinske kristne og organisasjonen Sabeel i Palestina og Israel, og gjennom teologisk studium, politisk debatt og offentlige, ikke-voldelige aksjoner, å arbeide for rettferdig fred i Palestina og Israel, med forankring i folkeretten.

 

Vi er identifisert av Kirkemøtet som ressurs og samarbeidspartner for å vise solidaritet med palestinske kristne. Vi er med i Midtøstenforum i Norges Kristne Råd og i den norske planleggingen av Kirkeuka for fred i Palestina og Israel.

 

Den første lederen (2002 - 2007) var sokneprest Kjartan Ruset. Leder (fra 2007) er professor Hans Morten Haugen. Styret (fra 2007) består av Marit Skjeggestad, Ingrid Rodrick Beiler, Helge Kjøllesdal og Tyler Dale Hauger. Varamedlemmer er Kari Lorentzen og Beate Iren Lerdahl.

 

For å bli medlem, fyller man ut skjemaet nedenfor, samt betaler kr. 250,- til konto 1254 62 34809 (Cultura Bank), Sabeels venner i Norge, Kirkens hus, Rådhusgata 1-3, 0152 Oslo.

 

Du mottar bladet Cornerstone tre ganger i året, og i tillegg annen aktuell informasjon. For mer info om Cornerstone eller adresseforandring, kontakt cornerstone@sabeelnorge.org.

 

SABEELS VENNER I NORGE

kontakt: postmaster(a)sabeelnorge.org