Kristne og Midt-Østen                                                                                            Budbæreren nr. 4 2010

 

Hans Morten Haugen, leder av Sabeels venner i Norge, 1.amanuensis Diakonhjemmet Høgskole

 

Budbæreren har hatt flere innlegg om Midt-Østen etter at Karin Riska i nr 20 2009 ble bedt av Roald Øye om å redegjøre for sin deltakelse på et seminar på Nobelinstituttet, hvor også Naim Ateek fra Sabeel var til stede, og hvor Norges Kristne Råd var medarrangør. Hun – og Torleif Elgvin – svarte i nr 21.

 

I Budbæreren nr 3 2010 blir jeg kritisert for å være ’injurierende’ og presentere ’tankespinn’. Bakgrunnen for denne anklagen er et annet svarinnlegg jeg hadde i Vårt Land 23. november, etter å ha – på nytt – blitt kritisert av Øye i Vårt Land 5. og 6. november.

 

Mitt innlegg i Vårt Land avsluttes med en etterlysning av en samtale om hvor “hensiktsmessig det er å stemple en rekke moderate personer, både jøder og ikke-jøder, både teologer og ikke-teologer som antisemitter på det grunnlag at de har uttrykt seg kritisk til Israels okkupasjonspolitikk.” Selv om Torleif Elgvin ikke nevnes eksplisitt, er det hans innlegg i Budbæreren, med en opplisting av de personene som har fått en slik omtale av Senter mot antisemittisme (SMA) som er den umiddelbare bakgrunn for denne oppfordringen.

 

Når Øye skriver i svaret i Budbæreren nr 3 2010 “Disse påstandene har jeg aldri kommet med” er dette noe jeg aldri har hevdet. Jeg har altså verken sagt eller ment at det er Øye som har kommet med disse påstandene. I en e-post til Øye har jeg beklaget at jeg ikke var presis nok i min henvisning til Budbæreren, men mener at han fortsetter å feiltolke meg og omtale meg på måter som jeg ikke synes sømmer seg mellom kristne brødre.

 

SMAs karakteristikker, som Elgvin dokumenterer, og som jeg viser til i mitt Vårt Land-innlegg, er avslørende og triste. Øye har i e-poster og nå i Budbæreren avklart hva som har vært hans forhold til SMA, og at han har gitt tilbakemeldinger om hva han mener om slike ’usaklige karakteriseringer’.

 

Jeg er glad for at Øye har kontaktet SMA for å be dem unngå slike karakteristikker, og håper virkelig han vil fortsette med dette, overfor SMA og andre! Slik kan det forhåpentligvis unngås at man får anklager for være antisemitt eller erstatningsteolog når man peker på at Guds frelsesgjerning gjennom Jesus Kristus blir gjort universell, og at Gud kaller alle mennesker til å arbeide for at denne universelle frelsesplanen skal bli virkeliggjort!