Sabeels venner i Norge                                                                                                            

c/o Hans Morten Haugen

Haråsveien 2e

0283 Oslo                                                                                                                        

                                                                                                                                                         

Utenriksminister Jonas Gahr Støre

Utenriksdepartementet                                                                                                           

Postboks 8114 – Dep

0032 Oslo                                                                                                                         Oslo, 14. september 2011

 

Åpent brev til utenriksminister Jonas Gahr Støre:

Viktige hensyn i en mulig resolusjon om etableringen av en palestinsk stat

 

Det palestinske senteret ‘Sabeel’ (arabisk for ‘kilde’ og ‘vei’) er et ressurssenter for palestinske kristne som arbeider for en rettferdig fred i Midt-Østen, med særlig vekt på Bibelens universelle og inkluderende budskap om rettferdighet og forsoning.

Sabeels venner i Norge er et nettverk som samarbeider med kirker og organisasjoner i Norge som vil styrke og bygge bånd til de palestinske kristne og formidle deres stemme om hva som fremmer fred.

Sabeel har sendt ut to brev som tar opp prosessen med en mulig FN-resolusjon om etableringen av en palestinsk stat. Vi vil understreke sentrale hensyn i en eventuell resolusjon som vi ber Norge ta med seg inn i forhandlingene og i andre relevante sammenhenger.

FN har en sentral rolle i det palestinske folkets skjebne. Det var FN som vedtok delingsplanen i 1947. Videre var det FN som i resolusjon 273 fra 1949 tok opp Israel som medlem i FN på bakgrunn av Israels egenerklæring om å ‘akseptere forpliktelsene i FN-pakten uten reservasjoner, og å holde disse i hevd’. Den samme resolusjonen viser til delingsplanen som sier at det skal etableres en palestinsk stat og til resolusjon 194 fra 1948 som sier at flyktninger som ønsker å vende tilbake til sine hjem skal tillates å gjøre dette snarest mulig.

Også nabostatene bærer en stor del av ansvaret for at det ikke er blitt en palestinsk stat. Eksempelvis var det først i 1988 at Jordan formelt anerkjente en palestinsk stat. Videre har FNs talsmannsfunksjon for flyktningene aldri fungert – siden det organet som skulle mekle mellom partene også skulle bistå flyktningene. Mandatet for FNs Høykommisær for flyktninger omfatter ikke de palestinske flykningene.

Sabeel understreker at en inkluderende og demokratisk stat for hele området hadde vært å foretrekke.  Behovet for å bygge gjensidig tillit og fremme fred og sikkerhet for alle gjør likevel at Sabeel sier at en tostatsløsning i dagens situasjon er det realistiske, og støtter derfor en FN-resolusjon om en palestinsk stat. Sabeel har ved en rekke anledninger advart mot en politikk som medfører at de 1,4 millioner palestinere i staten Israel forblir annenrangs borgere.

Vi oppfordrer Norge til å sikre at følgende hensyn ivaretas i en resolusjonstekst:

1 En resolusjon må ikke innebære at kun selvstyremyndighetene – som formelt representerer halvparten av palestinerne – blir tillagt en rolle som svekker betydningen til det organet som tidligere er anerkjent av FN som representant for palestinerne, nemlig PLO. 

2 En resolusjon må unngå at rettigheter som FN allerede har anerkjent for palestinerne blir undergravd.

3 En resolusjon må søke å sikre at den reelle ubalansen som finnes mellom partene i maktpolitisk forstand ikke blir ytterligere forsterket ved at det kreves at palestinerne skal forhandle uten forhåndsbetingelser mens Israel gis rett til å stille forhåndsbetingelser.

4 En resolusjon må ta som utgangspunkt at partene i de videre forhandlingene respekterer inngåtte avtaler, inklusive FN-paktens sentrale prinsipper som selvbestemmelse, og FN-resolusjoner som spesifiserer disse prinsippene i konteksten av en palestinsk stat.

5 En resolusjon må etablere rammer som innebærer at det palestinske folket og dets lederskap som i dag er splittet geografisk og politisk, kan bygge felles politiske strukturer og sikres mulighet til fri mobilitet og kommunikasjon, noe som også krever disiplin, kompromissvilje og reelle endringer hos ulike palestinske politiske grupperinger. 

Vi ønsker lykke til med FNs Generalforsamling!

 

Vennlig hilsen

 

Hans Morten Haugen                                                                                  Eilert Rostrup

Leder av Sabeels venner i Norge                                                           Nestleder i Sabeels venner i Norge