Hjem

 

 

Sabeels venner i Norge

Velkommen til Sabeels venner i Norge!

 

Sabeels venner i Norge er et nettverk som støtter palestinske kristne og organisasjonen Sabeel i Palestina og Israel. Gjennom teologisk studium, politisk debatt og offentlige, ikke-voldelige aksjoner, arbeider nettverket for rettferdig fred i Palestina og Israel, med forankring i folkeretten. Arbeidet i Sabeel skjer i samarbeid mellom enkeltmennesker, og engasjerer menigheter, organisasjoner og politikere.Vi inviterer deg med i nettverket; du får bladet Cornerstone (utgitt av Sabeel) og annen aktuell informasjon.  Pengene går til Sabeels arbeid i Norge og i Palestina og Israel.  Mer informasjon om medlemskap finnes her!

Nyheter

 

 

Kairos Palestine-dokumentet ble skrevet for ti år siden


11. desember 2009 ble det som er blitt kalt det palestinske Kairos-dokumentet offentliggjort i Betlehem i et seminar med lokale og internasjonale deltakere. En gruppe teologer, ledere og engasjerte menighetslemmer fra de fleste kirkene i området hadde arbeidet sammen over tid og skrevet et dokument under overskriften «A Moment of Truth».


Tiårs-jubileet feires med en internasjonal konferanse i Betlehem 29. november

Kairos-dokumentet kan du lese HER

 

Første internasjonale Sabeel-samling 1. - 7. desember


Sabeels venner i Norge er invitert til å delta på den Føste internasjonale samlingen for Sabeel som finner sted i Betlehem den første uka i desember. Programmet er nå offentliggjort og det er bare å melde seg på. 

I forkant av samlingen skal Kairos Palestine markere at det er ti år siden Kairos-dokumentet ble forfattet og lansert av kirkene i Jerusalaem.  Se nærmere HER


Palestinske og israelske lærebøker om motparten


Pressen har nylig fortalt at palestinske lærebøker er både mangelfulle når det gjelder kart over staten Israel, referanser til krig, konflikt og fredsprosesser. Bøkene inneholder antisemittiske, ja, hatefulle utsagn. Bøkene har også innspill som legitimerer terrorisme, skriver Hans Morten Haugen og Jens Olav Mæland i en kronikk i Dagen. Men det er taust om hvordan israelske lærebøker omtaler palestinerne i sine lærebøker. De er også kritikkverdige, heter det i kronikken som gjengis HER


© Copyright. All Rights Reserved.

SABEELS VENNER I NORGE


Sabeels venner i Norge er et nettverk som støtter palestinske kristne og organisasjonen Sabeel i Palestina og Israel. Gjennom teologisk studium, politisk debatt og offentlige, ikke-voldelige aksjoner, arbeider nettverket for rettferdig fred i Palestina og Israel, med forankring i folkeretten. Arbeidet i Sabeel skjer i samarbeid mellom enkeltmennesker, og engasjerer menigheter, organisasjoner og politikere.

KONTAKT OSS

Kirkens Hus

Rådhusgata 1-3

0151 Oslo

Norge

Bankkonto  1254 62 34809

 

VIPPS  124704