SABEELS VENNER I NORGE..

 

  

 

For å bli med, betaler man NOK 250,- til konto 6580.11.39641,
Sabeels Venner i Norge, Eliert Rostrup, Svalev. 5B, 1182 Oslo.
Du får bladet Cornerstone 4 ganger i året, og i tillegg annen aktuell informasjon.

Vi er formelt en del av Sabeels venner i Skandinavien som er registrert som en organisasjon hos svenske myndigheter. Vi arrangerer åpne seminarer, de siste årene i samarbeid med biskopene i Oslo, Bjørgvin, Stavanger, Agder & Telemark og Møre (under planlegging).

Vi er identifisert av Kirkemøtet som en ressurs og samarbeidspartner for å vise solidaritet med palestinske kristne. Vi er med i Midtøstenforum i Norges Kristne Råd og i den norske planleggingen av Kirkeuka for fred i Palestina og Israel (ICAPPI).

Den første lederen (2002-07) var sogneprest Kjartan Ruset.

Leder (fra 2007) er 1.amanuensis Hans Morten Haugen.