SABEELS VENNER I NORGE..

 

 

 

 

 

Om Sabeel

Sabeel vokste fram tidlig på 1990-tallet for å styrke og myndiggjøre palestinske kristne og kirker til å gi tydelige vitnesbyrd, basert på Bibelens universelle rettferdighetsbudskap, og vissheten om at Gud tar de undertryktes parti.

Sabeel har programmer for prester, kvinner og ungdom, og deltar i religionsdialog med muslimer og jøder. Sabeel utgir bladet Cornerstone som du mottar som medlem i det norske nettverket. Sabeel arrangerer meget informative besøksprogrammer to ganger i året, se denne lenken,  en unge voksne-konferanse i slutten av juli og en internasjonal konferanse annenhvert år, se disse lenkene Conference flyer og Application.

Sabeel bygger ikke på en erstatningsteologi, men holder fast ved at Gud fortsetter å kalle det jødiske folk. Sabeel tar avstand fra ’Gudegitte rettigheter’ som forstås å sette til side menneskerettighetene. Sabeel arbeider på kort sikt for full avvikling av okkupasjonen og to likestilte stater, men ønsker på sikt en felles stat for både jøder og palestinere.