Ressurser

RESSURSER

Vi vil anbefale følgende ressurser:

Film: The Stones Cry Out: Voices of Palestinian Christians


2013.    Av Yasmine Perri

Link:  http://www.thestonescryoutmovie.com/

Bok: A Palestinian Theology of Liberation: The Bible, Justice, and the Palestine-Israel Conflict

 

2017.    Av Naim Ateek

Link:  https://www.amazon.com/Palestinian-Theology-Liberation-Palestine-Israel-Conflict/dp/1626982600

Bok: A Palestinian Christian Cry for Reconciliation


2008.    Av Naim Ateek

Link:  https://www.amazon.com/Palestinian-Christian-Cry-Reconciliation/dp/1570757844

Andre ressurser:

 

Hva kjennetegner kristen tro blant palestinere?  2017 av Professor Hans Morten Haugen.  Middle East Monitor.  

 

Occupied With Nonviolence. A Palestinian Woman Speaks, 2008 av Jean Zaru.

 

Challenging Christian Zionism:Theology, Politics and the Israeli-Palestinian Conflict, 2005, red: Naim Ateek, Cedar Duaybis, Maurine Tobin.

 

Glemt av sine egne – Rapport fra de kristnes situasjon i Det hellige land, 2009 av Jens Olav Mæland.

© Copyright. All Rights Reserved.

SABEELS VENNER I NORGE


Sabeels venner i Norge er et nettverk som støtter palestinske kristne og organisasjonen Sabeel i Palestina og Israel. Gjennom teologisk studium, politisk debatt og offentlige, ikke-voldelige aksjoner, arbeider nettverket for rettferdig fred i Palestina og Israel, med forankring i folkeretten. Arbeidet i Sabeel skjer i samarbeid mellom enkeltmennesker, og engasjerer menigheter, organisasjoner og politikere.

KONTAKT OSS

Kirkens Hus

Rådhusgata 1-3

0151 Oslo

Norge