Hjem

Sabeel Kairos Norge

Velkommen til Sabeel Kairos Norge!

 

Sabeel Kairos Norge er et nettverk som støtter palestinske kristne og organisasjonene Sabeel og Kairos i Palestina og Israel. Gjennom teologisk studium, politisk debatt og offentlige, ikke-voldelige aksjoner, arbeider nettverket for rettferdig fred i Palestina og Israel, med forankring i folkeretten. Arbeidet i Sabeel Kairos Norge skjer i samarbeid mellom enkeltmennesker, og engasjerer menigheter, organisasjoner og politikere. Vi inviterer deg med i nettverket; du får bladet Cornerstone (utgitt av Sabeel) og annen aktuell informasjon. Pengene går til Sabeel Kairos Norge sitt arbeid i Norge og i Palestina og Israel. 

Mer informasjon om medlemskap finnes her.

KONTAKT OSS

Kirkens Hus

Rådhusgata 1-3

0151 Oslo

Norge

GI EN GAVE?


Bankkonto: 1254 62 34809

 

VIPPS: 124704

© Copyright. All Rights Reserved.