Hjem

Venner av Sabeel - Kairos -Norge

Velkommen til Sabeel og Kairos i Norge!

 

Sabeel og Kairos i Norge er et nettverk som støtter palestinske kristne og organisasjonene Sabeel og Kairos i Palestina og Israel. Gjennom teologisk studium, politisk debatt og offentlige, ikke-voldelige aksjoner, arbeider nettverket for rettferdig fred i Palestina og Israel, med forankring i folkeretten. Arbeidet i Sabeel Kairos skjer i samarbeid mellom enkeltmennesker, og engasjerer menigheter, organisasjoner og politikere.Vi inviterer deg med i nettverket; du får bladet Cornerstone (utgitt av Sabeel) og annen aktuell informasjon.  Pengene går til Sabeel Kairos arbeid i Norge og i Palestina og Israel.  Mer informasjon om medlemskap finnes her!

Nyheter

 

 

Nytt navn og vedteksendring


Sabeels venner i Norge har fått nytt navn: Sabeel og Kairos i Norge. Grunnen er at det norske nettverket har i 2020 opprettet offisiell kontakt med Kairos Palestine vil framover ha en sidestilt relasjon med denne organisasjonen. Årsmøtet som ble avholdt i oktober vedtok også en vedtektsendring. Du finner siste versjon av vedtektene HER.

 

 Ta del i direktesendte aktiviteter fra Jerusalem!


Siden pandemien førte til at mange aktiviteter og mye organisasjonsvirksomhet ble stengt ned, er vi blitt vant med å delta via skjerm. Nå har Sabeel Jerusalem invitert sine internasjonale partnere til å delta digitalt på utkentlige gudstjenester og aktiviteter for å skape større retterdighet for palestinerne. Du finner invitasjonen og koden for å være med i fellesskapet HER

Årsmøte for Sabeel og Kairos
10. mars kl 17 alle dokumenter er sendt ut tl medlemmer - Ved spørsmål
send mail til 

sabeelnorge@googlegroups.com Webinar med Munther Isaak 10. mars kl 19.  

"This is how we live our daily lives A reflection of the relevance of apartheid to the Palestine " 

Rev. Dr. Munther Isaac, Christmas Lutheran Church in Bethlehem, er en toneangivende teolog i Palestina i dag. Han er medlem av styret for Kairos Palestine, og er leder for det globale nettverket "Global Kairos for Justice - GKJ" som har vokst fram etter lanseringa av det kjente Kairos-dokumentet i 2009. Han er Academic Dean ved Bethlehem Bible College, og har på vegne av denne institusjonen også vært initiativtaker og drivkraft i organiseringen av det viktige arrangementet "Christ at the Checkpoint", som blir avholdt annet hvert år og som samler hundrevis av evangelikale kristne til teologisk refleksjon og nyorientering av en teologisk forståelse av situasjonen i Palestina / Israel.

Munther Isaac har forsket mye på land-teologi i Det hellige land, og nylig gitt ut boka "The Other Side of the Wall".

Møteleder: Svein Tore Kloster, Dr teol og teologisk møteleder for bispemøtet
Møte tittel på norsk: "Slik lever vi! Er 'apartheid' en relevant beskrivelse av realitet og livsvilkår for det palestinske folk?"
Arrangør Sabeel Kairos Norge og Norske kirkeakademier.

https://us02web.zoom.us/j/88074997129...
Meeting ID: 880 7499 7129
Passcode: 289940


Besøk fra Palestina November 2021Bekkelaget og Ormøy menighet har en vennskapsavtale med Beit Sahour lutherske menighet i Palestina. I den forbindelse får vi besøk av venner fra den lutherske kirke i Det Hellige Land.  Og dette er folk som står både Sabeel og Kairos nært!


Om du har anledning, kan du treffe dem ved ulike arrangementer i kommende uke. Noen skjer i Bekkelaget og Ormøy menighet, mens andre skjer andre steder i Oslo.

Fra Sabeel Kairos Norge vil vi særlig holde fram et arrangement på onsdag i neste uke: Munther Isaac har en ‘Norges-lansering’ av sin bok fra 2020 : «The Other Side of the Wall».   Dette skjer på Kirkens Hus, onsdag 10.november fra kl 17:30.

De som kommer er:

Munther Isaac                             

Munther er prest i Beit Sahour og i Betlehem lutherske kirke. Han er en kjent teolog i området og internasjonalt, og er leder for mange nettverk og aktiviteter. Vi kan nevne konferansen «Christ at the Check Point» som annethvert år samler hundrevis av kristne fra hele verden. Eller at han leder det globale Kairos nettverket som har vokst enormt siden dokumentet Kairos Palestine ble lansert i 2009. Og han er forfatter av bøker og artikler, nå sist i 2020 med boka «The Other Side of the Wall».


Sally Azar          

Sally er fra Jerusalem men bor nå i Berlin der hun avslutter sin teologiske utdannelse med muligheter for å bli prest i Den Evangelisk Lutherske Kirke i Jordan og Det Hellige Land. Og da blir hun den første kvinnelige prest i hele Midtøsten! Sally har også hatt engasjement i Det lutherske verdensforbund, og hun er datter til dagens biskop i vår vennskapskirke, biskop Sani Ibrahim Azar

Det blir en rekke åpne arrangementer der du kan høre fortellinger fra kristne i Palestina og fra den livserfaring det palestinske folk har under okkupasjon.


Vi anbefaler sterkt følgende arrangementer i menigheten og ellers i Oslo:

Søndag 7.november      kl.11:00              Gudstjeneste i Bekkelaget kirke, Sandstuveien 15

Sally deltar med hilsen og i uformelle samtaler etter gudstjenesten


Søndag 7.november      kl.17:00              Gudstjeneste på SEM-huset, Brannfjellveien 52

Sally deltar i liturgien og i uformelle samtaler etter gudstjenesten


Tirsdag 9.november      kl.19:00              Bekkelaget og Ormøy menighetssenter, Sandstuveien 15

Lanseringsmøte for vennskapsmenighetsarbeidet i Bekkelaget og Ormøy menighet. Åpent for alle interesserte!

Variert program med Munther, Sally, kirkefagsjef Tor Øystein Vaaland, og andre. «Midtøsten-bevertning» og anledning til samtale.


Onsdag 10.november kl.17:30              Boklansering i Kirkens Hus, Rådhusgata 1-3

Munther presenterer sin bok «The Other Side of the Wall» og samtaler med biskop Kari Veiteberg og professor Hans Morten Haugen.  (ca 1 time)


Torsdag 11.november kl.11.30  Lunsjseminar på MF vitenskapelig høyskole, Gydas vei 4

Munther snakker om «Land-teologi i palestinsk perspektiv» 

Se:  https://www.mf.no/om-mf/arrangementer/mf-kom-lunsj-land-teologi-palestinsk-perspektiv


VELKOMMEN!!!

For mer info kontakt: Eli Djupvik (ed549@kirken.no / 40419054) eller Eilert L. Rostrup (rostrup@karibu.no / 45217337)

 


Nyheter

 

 

You shall be my witnesses


Søndag 19. september klokken 17.00 arrangerer vi i forbindelse med kirkeuka for fred, et webinar om situasjonen for palestinere generelt og for kristne palestinere spesielt. Om utfordringene de står overfor. Om hva vi -som ønsker å støtte det palestinske folket – kan bidra med. Om hva som kan gi håp i en tilsynelatende håpløs situasjon.


Innledere: Omar Haramy, Sabeel (Jerusalem),
Hend Khoury, Kairos Palestine (Betlehem),
Cathrine N. Abuamsha, YWCA (Ramallah). Respondent: Jens Olav Mæland. Møteleder: Eilert Rostrup

Zoom meeting: "You shall be my witnesses" 

Lenke:

Zoom meeting: Topic:Webinar "You shall be my witnesses"  - Sabeel Kairos Norway Time: Sep 19, 2021 05:00 PM Oslo

 https://us02web.zoom.us/j/88264991591?pwd=ajFZT1p3bWRwWTRlSXcwUnFKNWcyQT09
Meeting ID: 882 6499 1591
Passcode: 532397

 

 

Nytt navn og vedteksendring


Sabeels venner i Norge har fått nytt navn: Sabeel og Kairos i Norge. Grunnen er at det norske nettverket har i 2020 opprettet offisiell kontakt med Kairos Palestine vil framover ha en sidestilt relasjon med denne organisasjonen. Årsmøtet som ble avholdt i oktober vedtok også en vedtektsendring. Du finner siste versjon av vedtektene HER.

 

 Ta del i direktesendte aktiviteter fra Jerusalem!


Siden pandemien førte til at mange aktiviteter og mye organisasjonsvirksomhet ble stengt ned, er vi blitt vant med å delta via skjerm. Nå har Sabeel Jerusalem invitert sine internasjonale partnere til å delta digitalt på utkentlige gudstjenester og aktiviteter for å skape større retterdighet for palestinerne. Du finner invitasjonen og koden for å være med i fellesskapet HER