Om Sabeel

Om Sabeel

Om Sabeel - Jerusalem og Naseret


Det palestinske senteret ‘Sabeel’ (arabisk for ‘kilde’ og ‘vei’) er et ressurssenter for palestinske kristne som arbeider for en rettferdig fred i Midt-Østen, med særlig vekt på Bibelens universelle og inkluderende budskap om rettferdighet og forsoning.


Sabeel vokste fram tidlig på 1990-tallet for å styrke og myndiggjøre palestinske kristne og kirker til å gi tydelige vitnesbyrd, basert på Bibelens universelle rettferdighetsbudskap, og vissheten om at Gud tar de undertryktes parti.


Sabeel har programmer for prester, kvinner og ungdom, og deltar i religionsdialog med muslimer og jøder. Sabeel utgir bladet Cornerstone som du mottar som medlem i det norske nettverket.


Sabeel bygger ikke på en erstatningsteologi, men holder fast ved at Gud fortsetter å kalle det jødiske folk. Sabeel tar avstand fra ’Gudegitte rettigheter’ som forstås å sette til side menneskerettighetene. Sabeel arbeider på kort sikt for full avvikling av okkupasjonen og to likestilte stater, men ønsker på sikt en felles stat for både jøder og palestinere.


For mer info, besøk Sabeels webside.


© Copyright. All Rights Reserved.

SABEELS VENNER I NORGE


Sabeels venner i Norge er et nettverk som støtter palestinske kristne og organisasjonen Sabeel i Palestina og Israel. Gjennom teologisk studium, politisk debatt og offentlige, ikke-voldelige aksjoner, arbeider nettverket for rettferdig fred i Palestina og Israel, med forankring i folkeretten. Arbeidet i Sabeel skjer i samarbeid mellom enkeltmennesker, og engasjerer menigheter, organisasjoner og politikere.

KONTAKT OSS

Kirkens Hus

Rådhusgata 1-3

0151 Oslo

Norge