Sabeel i Norge

Sabeel i Norge - bli med!

Hvem er Sabeels venner i Norge?

 

Sabeels venner i Norge er et nettverk som støtter palestinske kristne og organisasjonen Sabeel i Palestina og Israel, og gjennom teologisk studium, politisk debatt og offentlige, ikke-voldelige aksjoner, å arbeide for rettferdig fred i Palestina og Israel, med forankring i folkeretten.Vi er identifisert av Kirkemøtet som ressurs og samarbeidspartner for å vise solidaritet med palestinske kristne. Vi er med i Midtøstenforum i Norges Kristne Råd og i den norske planleggingen av Kirkeuka for fred i Palestina og Israel.

 

Vil du bli medlem?

 

Medlemmer i Sabeels venner i Norge mottar bladet Cornerstone tre ganger i året, og i tillegg annen aktuell informasjon.  De får også stemmerett på årsmøtet.

 

For å bli medlem, send en mail til cornerstone@sabeelnorge.org med ditt navn og adresse.  Årskontingent er kr. 250,- og kan betales til konto 1254 62 34809 (Cultura Bank), Sabeels venner i Norge, Kirkens hus, Rådhusgata 1-3, 0152 Oslo.

VIPPS 124704

 

For mer info om Cornerstone eller adresseforandring, kontakt cornerstone@sabeelnorge.org.

 

Organisering av Sabeel i Norge

 

Den første lederen (2002 - 2007) var sokneprest Kjartan Ruset.

 

Leder (fra 2007) er professor Hans Morten Haugen. Styret (fra 2019) består av Kari Lorentzen, Gro Wærnø, Helge Kjøllesdal og Aurora Marie Nome. Varamedlemmer er Henrik Mohn og Beate Iren Lerdahl.

 

Sabeels styre er valgt på årsmøtet.


Opprop fra Kairos Palestina

 

Globalt opprop fra Kairos Palestina og partnerbevegelser under Global Kairos for Justice.

I desember 2018 møttes mennesker fra mange steder i verden i Betlehem, inspirert av Kairos Palestina-dokumentet. Dette var representanter for et bredt spekter av organisasjoner, kirkesamfunn og andre grupper. Hensikten var å videreføre Kairos Palestina sin henstilling om å få en slutt på staten Israels undertrykkelse av det palestinske folk og dets okkupasjon av palestinske områder.  Med kjærlighet som utgangspunkt er henstillingen grunnfestet i en ikke-voldelig motstand mot undertrykkelse og grove brudd på menneskerettigheter.

15. mai er markeringen av at det er 71 år siden Nakba. I denne underskriftskampanjen utfordrer Global Kairos for Justice, en partner til Kairos Palestina, til internasjonal støtte i form av handling: å signere på oppropet og være partnere i lokale og regionale markeringer den 15. mai 2019, eller dagene rundt. Som profeten Jesaja skrev: "Lær å gjøre godt! Søk det som er rett, hjelp den undertrykte." (Jes. 1,17)

 

Oppropet

Vi erklærer staten Israels okkupasjonspolitikk og praktiske handlinger i løpet av sju tiår som urettferdige og ulovlige. Dette inkluderer:

  • å ha ført til at over 700 000 palestinske flyktninger i Nackba (katastrofen) ble tvunget bort fra sine hjem og landsbyer i 1948-1949 da staten Israel ble etablert på 78% av det historiske Palestina;
  • å ha okkupert de resterende 22% av Palestina i 1967 som er brudd mot FNs Resolusjon 242 som understreker det "utillatelige i å skaffe seg territorium gjennom krigføring";
  • å ha påtvunget militære regler og segregering i Palestina, inkludert et urettferdig system med militær lovgivning, et nettverk av veier bare for israelere, et hundretalls kontrollposter som begrenser palestinsk bevegelsesfrihet og handel, og en separasjonsmur som i 2004 ble fastslått av Den internasjonale domstolen for å bryte internasjonal rett;

 

  • å ha bosatt sine innbyggere i ulovlige israelske bosettinger på palestinske områder. Dette er et brudd med IV Geneve-konvensjon og er blitt vedvarende fordømt av det internasjonale samfunn og ikke-statlige organisasjoner;
  • å ha utøvd kontroll over luft, sjø og grenseområder mot Gaza, og satt begrensninger på bevegelser inn og ut av dette territoriet. Denne kontrollen har skapt en akutt humanitær krise som har høstet omfattende kritikk fra humanitære organisasjoner;
  • å ha lansert en diskriminerende nasjonalitetslov i juli 2018. Den fastsetter at jøder er de eneste med rett til selvbestemmelse, den erklærer hebraisk som Israels eneste offisielle språk, den fremmer ensidige krav om at Jerusalem er den "fullstendige og forente hovedstad av Israel," og den løfter fram "utviklingen av jødiske bosettinger som en nasjonal verdi".

 

Vi som er medlemmer av globale sivile samfunn oppfordrer staten Israel til å:

  • gjøre slutt på okkupasjonen av Palestina med øyeblikkelig virkning;
  • gjenopprette fulle og likeverdige rettigheter og stanse diskrimineringen av palestinske statsborgere i staten Israel og mellom alle innbyggere i landet;
  • respektere retten til at palestinske flyktninger kan vende tilbake.

 

Videre oppfordrer vi alle land til å:

  • følge sine forpliktelser under internasjonal lov når det gjelder det palestinske folks rettigheter slik disse er fastsatt i Geneve-konvensjonene og å sørge for den nødvendige beskyttelse som er gitt under internasjonal lov mot vold som rammer folket daglig.

 

Sabeels venner i Norge, som sluttet seg til Global Kairos for Justice-koalisjonen i på årsmøtet i mars 2019, støtter dette oppropet. Vi oppfordrer andre organisasjoner som arbeider for rettferdighet med trygghet og verdighet for alle i Palestina og Israel til også å slutte seg til!

© Copyright. All Rights Reserved.

SABEELS VENNER I NORGE


Sabeels venner i Norge er et nettverk som støtter palestinske kristne og organisasjonen Sabeel i Palestina og Israel. Gjennom teologisk studium, politisk debatt og offentlige, ikke-voldelige aksjoner, arbeider nettverket for rettferdig fred i Palestina og Israel, med forankring i folkeretten. Arbeidet i Sabeel skjer i samarbeid mellom enkeltmennesker, og engasjerer menigheter, organisasjoner og politikere.

KONTAKT OSS

Kirkens Hus

Rådhusgata 1-3

0151 Oslo

Norge