Hvem er vi?

Sabeel Kairos Norge - bli med!

Hvem er Sabeel Kairos Norge?

Sabeels Kairos Norge er et nettverk som støtter palestinske kristne og som arbeider for rettferdig fred i Palestina og Israel. 

Organisasjonens formål er å støtte palestinske kristne og organisasjonen Sabeel i Palestina og Israel, og gjennom teologisk studium, politisk debatt og offentlige, ikkevoldelige aksjoner å arbeide for rettferdig fred i Palestina og Israel, med forankring i folkeretten. 

Arbeidet i Sabeel og Kairos Norge skjer i samarbeid mellom enkeltmennesker, og engasjerer menigheter, organisasjoner og politikere. Sabeel Kairos Norge er identifisert av Kirkemøtet som ressurs og samarbeidspartner for å vise solidaritet med palestinske kristne. Vi er med i Midtøstenforum i Norges Kristne Råd og i den norske planleggingen av Kirkeuka for fred i Palestina og Israel.

 

Vil du bli medlem?

Medlemmer i Sabeels Kairos Norge mottar bladet Cornerstone tre ganger i året, og i tillegg annen aktuell informasjon.  De får også stemmerett på årsmøtet.

 

For å bli medlem, send en mail til cornerstone@sabeelnorge.org med ditt navn og adresse.  Årskontingent er kr. 250,- og kan betales til konto 1254 62 34809 (Cultura Bank), Sabeels Kairos Norge, Kirkens hus, Rådhusgata 1-3, 0152 Oslo.


VIPPS 124704

 

For mer info om Cornerstone eller adresseforandring, kontakt cornerstone@sabeelnorge.org.

 

Organisering av Sabeel Kairos Norge

 

Styret i Sabeel-Karios-Norge valgt på årsmøtet mars 2023:

 

Gro Wernø (leder)
Håvard Skjerdal (nestleder)
Frank Grimstad

Andreas Saaghus

Lise Martinussen
Frøydis Indgjerdingen

Eilert Rostrup (1. vara)

Guri Riksaasen (2.vara)

Cry for hope

Oppropet Cry for Hope: A call to decisive action er ett opprop av Kairos Palestina og Kairos for Global Justice Coalition. Oppropet er

er en oppfølger til Kairos-dokumentet fra 2009.

Dokumentet utfordrer kirker og den enkelte kristne til å arbeide for en rettferdig fred, bekjempe anti-semittisme og legge press på israelske myndigheter.


Les hele dokumentet her og la deg engasjere!